„Aktywna tablica”

Listopad 22, 2017

Gmina Libiąż otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

W 2017 roku z dotacji celowej skorzystają trzy szkoły gminy Libiąż:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Libiążu;

2) Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu;

3) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gromcu.

Pozostałe szkoły przystąpią do programu w roku 2018.