Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

Listopad 22, 2017

Gmina Libiąż otrzymała dotację celową na wyposażenie w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze.

W 2017 roku z dotacji celowej skorzystają wszystkie szkoły gminy Libiąż:
1)  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Libiążu;
2)  Szkoła Podstawowa Nr 2  Libiążu;
3)  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Libiążu;
4)  Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu;
5)  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Gromcu;
6)  Zespół Szkół w Żarkach.