Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Luty 8, 2018

Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Libiąż.
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Terminy postępowania rekrutacyjnego określa  Zarządzenie Nr 0050.487.VII.2018 Burmistrza Libiąża z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Libiąż .

 

Więcej informacji znajduje się pod adresem:  http://libiaz.pl/index.php?option=16&action=news_show&news_id=4594&lang=pl .