Kwiecień 17, 2018

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o ogłoszeniu zamówienia p.n.: Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi”.

 

Więcej informacji pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeasip,m,259871,zamowienia-publiczne-i-ogloszenia.html