Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Maj 25, 2018

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi”.

 

Więcej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeasip,a,1441508,kontynuacja-rewitalizacji-przestrzeni-publicznej-miasta-libiaza-wzdluz-ulic-pilsudskiego-1-maja-i-go.html .