Sierpień 9, 2018

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o ogłoszeniu zamówienia p.n.:

  1.  „Przewóz dzieci szkolnych z Gromca do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Libiążu, ul. Szkolna 1 wraz z zapewnieniem im opieki w trakcie dowozu do szkoły i odwozu do miejsc zamieszkania, w okresie wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.”;
  2. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką na zajęcia lekcyjne do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie
    i Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, w okresie wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.”;
  3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką na zajęcia lekcyjne z Gminy Libiąż, w okresie wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r.”.

 

Więcej informacji pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeasip,m,259871,zamowienia-publiczne-i-ogloszenia.html .