Zawiadomienie o wyniku postępowania

Maj 20, 2019

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla części 1 zadania pn. Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi

CZĘŚĆ 1- „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego” – Meble

CZĘŚĆ 2 – „Dostawa i montaż wyposażenia” – Elementy dużej motoryki

CZĘŚĆ 3 – „Dostawa i montaż wyposażenia” – Wyposażenie drobne

CZĘŚĆ 4 – „Dostawa i montaż wyposażenia meblowego” – Wydawalnia posiłków

w ramach realizacji projektu pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej”.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeasip,a,1590034,adaptacja-skrzydla-budynku-szkoly-podstawowej-nr-4-z-oddzialami-integracyjnymi-w-libiazu-na-potrzeby.html .