Maj 27, 2019

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o ogłoszeniu zamówienia p.n. Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi – Budowa małej architektury – plac zabaw w ramach realizacji projektu pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża  wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej”.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeasip,a,1611634,adaptacja-skrzydla-budynku-szkoly-podstawowej-nr-4-z-oddzialami-integracyjnymi-w-libiazu-na-potrzeby.html .