Lipiec 24, 2019

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o ogłoszeniu zamówienia p.n.:

1) Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką na zajęcia lekcyjne do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie i Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie,  w okresie wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.”,

2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych  wraz z opieką na zajęcia lekcyjne z Gminy Libiąż, w okresie wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zeasip,m,259871,zamowienia-publiczne-i-ogloszenia.html .