Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

11 stycznia, 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU ,,ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu przystąpił do Programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej będzie wykonywał następujące zadania przez 7 dni w tygodniu w przedziale godzin od 15.00 do 20.00:
  a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  (np. dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
  b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  c) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  e) wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Szczegółowych informacji dotyczących Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” udziela Dominika Osadzińska
Dane kontaktowe:
tel. : 32/627 78 25 wew. 30