Informacja

10 czerwca, 2022

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje, że do dnia 05 lipca 2022 r. należy składać wnioski na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub dofinansowanie dowozu zorganizowanego przez rodziców/opiekunów prawnych, wniosek należy złożyć w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Libiążu wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Wniosek można otrzymać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Libiążu lub pobrać ze strony internetowej pod adresem:
http://www.zeasip.pl/dowoz-uczniow/