Informacja

26 lipca, 2022 Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o publikacji zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn. „Dowóz posiłków do jednostek oświatowych w gminie Libiąż w roku szkolnym 2022/2023”. Zapytanie ofertowe znajduje się na stronie BIP Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu pod adresem: https://bip.malopolska.pl/zsgziwlibiazu,a,2142304,dowoz-posilkow-do-jednostek-oswiatowych-w-gminie-libiaz-w-roku-szkolnym-20222023.html