Aktualności

  • Informacja Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje, że do dnia 10 lipca 2018 r. należy składać wnioski na dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych (art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Zarządz(...) Więcej »
  • Klauzula informacyjna KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod(...) Więcej »
  • Informujemy, że w dniu 29.05.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 3 w Libiążu ogłosiła zamówienie pn. „Modernizacja terenu wokół szkoły wraz z wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu”. Więcej »
  • Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Adaptacja(...) Więcej »
  • Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o ogłoszeniu zamówienia p.n.: "Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawow(...) Więcej »
  • Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 Do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Libiąż. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali (...) Więcej »
  • Rozgrywki piłkarskie w nowej hali pneumatycznej Sportowcy z Gminy Libiąż mogą cieszyć się z powstałej na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu hali pneumatycznej. Zapewni ona komfortowe warunki korzystania z boiska w okresie jesienno-zimowym. Hala pneumatyczna będzie montowana (...) Więcej »
  • „Aktywna tablica” Gmina Libiąż otrzymała wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. W 2017 ro(...) Więcej »
  • Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej Gmina Libiąż otrzymała dotację celową na wyposażenie w 2017 roku szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W 2017 roku z dotacji celowej skorzystają wszystkie szkoły gminy Libiąż: 1)  Szkoła Podstawo(...) Więcej »
  • zdj edukacja narodowa Więcej »