Efektywność energetyczna

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Libiążu informuje o stosowanych w jednostce środkach poprawy efektywności energetycznej polegających na:

  • nabywaniu urządzeń biurowych, sprzętu informatycznego sprzętu AGD oraz energooszczędnego oświetlenia w technologii LED charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
  • wymianie dotychczas eksploatowanych urządzeń na nowe charakteryzujące się niższym zużyciem energii lub niższymi kosztami eksploatacji,
  • promowaniu wśród pracowników zachowań  mających na celu poprawę efektywności energetycznej,
  • zapewnieniu efektywnego wykorzystania infrastruktury w zakresie oszczędności energii poprzez zlecanie regularnych przeglądów i konserwacji, serwisu sprzętu komputerowego, co znacząco wpływa na żywotność użytkowanych elementów oraz zapewnia ich efektywne funkcjonowanie i użytkowanie.