Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

Przedszkole Samorządowe Nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu

ul. Paderewskiego 2, 32-590 Libiąż
tel. (32) 627 12 03
e-mail: sp4int@interia.pl

e-mail: ps3@onet.com.pl

Dyrektor

 Alina Bańkowska

Wicedyrektor
Sylwia Pawłowska

Wicedyrektor
Elwira Duda

Sekretariat czynny w godzinach 07:00 – 15:00

Strona internetowa

www.sp4libiaz.aanet.pl