KZP

 

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRACOWNIKÓW OŚWIATY W LIBIĄŻU
ul. Paderewskiego 2

32-590 Libiąż
REGON: 523126839

 

AKTUALNOŚCI:

Termin Walnego Zgromadzenia Delegatów KZP: 

           

 

DOKUMENTY:

1. Przystąpienie do KZP:

Deklaracja przystąpienia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- członek KZP

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – osoba uprawniona

 

2. Pożyczka z KZP:

Wniosek o udzielenie pożyczki

Umowa pożyczki

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – poręczyciel

Do wniosku o pożyczkę z KZP składamy:
1) Wniosek.
2) Umowa – 2 egz.
3) Oświadczenie poręczycieli po 1 egz od każdego.

 

3. Rezygnacja z KZP:

Wniosek o rezygnację z członkostwa w KZP